Translate

Postcrossing

Bad-eendje

Een grote verrassing in mijn brievenbus:
De 16,5 m grote "Bad-eend" van Florentijn Hofman in Victoria Harbour, Hong Kong 
(met speciale postzegel en stempel) 
Hij is op wereldreis... wie heeft hem gezien en stuurt een kaartje?
;-)


Hong Kong goes Dutch :-)

A big surprise in my mailbox:
The 16,5 m high "Rubber Duck" by Dutch artist  Florentijn Hofman floating at Victoria Harbour, Hong Kong
(with special stamp and cancellation)
It travels the world... who has seen it and will send a postcard?
;-)

Geen kwaad!

geen kwaad horen - geen kwaad spreken - geen kwaad zien

hear no evil - speak no evil - see no evil"Gotochi" - kaarten uit Japan zijn erg gewilde collectors items!
Door een "tag" (soort "ruilhandel")   op het forum van Postcrossing werd ik gisteren verrast (en verwend!) met een Gotochi - kaart uit de prefectuur Tochigi: De Drie Wijze Apen! Oorspronkelijk zijn ze beelden in de Nikko Toshogu Schrijn - een van de UNESCO Wereld Kultuur Erfgoederen!


"Gotochi" - cards are very popular collectors items!
In a "tag" (kind of swap)  at the Postcrossing forum I was surprised (and spoiled!) with a Gotochi card from the Tochigi-prefecture: The Three Wise Monkeys! Originally they are in the Nikko Toshogu Shrine - one of the UNESCO WHS!  
Ongeveer twee jaar geleden ontdekte ik Postcrossing. Het idee is: stuur een (ansicht)kaartje naar iemand ergens in de wereld, en krijg een kaartje van iemand anders ergens in de wereld terug. Zonder envelopje, gewoon van die ouderwetse enkelvoudige kaartjes met een vriendelijke handgeschreven boodschap en leuke postzegels.  De hoofdtaal is Engels (waarom ik hier ook in het Engels schrijf). Maar met een beetje goede wil en een vertaalmachine kom je er wel.  Er is ook een forum voor verzamelaars en mensen, die er niet genoeg van kunnen krijgen...
Uiteraard is iedereen vrij te kiezen hoeveel kaarten men wil sturen. In het begin kan je hoogstens vijf adressen tegelijk aanvragen, maar dit verandert hoe meer kaarten je hebt verstuurd.

About two years ago I discovered Postcrossing. The idea is: send a postcard to someone somewhere in the world, and get one back from someone else somewhere else in the world. No envelopes, a simple postcard with a kind handwritten message and nice stamps. The main language is English (that's the reason for my bilingual blog). But with some good-wil and a translating programma one can manage. There is also a forum for collectors and people who can't get enough...
Of course everybody is free to choose how many cards he wants to send. At the start you can have up to five cards travelling, but it changes with the amount of cards you have sent.

Hoe weet je dan wat je moet opsturen of wat je moet schrijven?  
Als je je aanmeld op postcrossing kan je een profiel aanmaken. Daar kan je aangeven wat voor ansichtkaarten je leuk vind en wat je graag van andere mensen wilt weten. Tip: lees eerst een aantal profielen van anderen en kijk wat anderen op hun prikbord hebben staan. Als je een adres krijgt kan je zien wat de andere graag wil en je kan op zijn prikbord kijken welke soort kaarten hij graag wil en wat hij al heeft.

How do you know what to send and what to write?
When you sign up in postcrossing you can make a profile of yourself, where you can tell people what kind of postcards you like and what you like to know from others. Tip: read some profiles from others first, and look at their wall of postcards. If you get an adres you can see what the other likes to receive and you can look at his received postcards / favourites wall whant you could send.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten